דנה בסוגיה >

10:00-12:00

ראשון ושלישי בקול ברמה

לא מה שחשבתם >

23:00-1:00

מידי מוצאי שבת ברדיו ירושלים